Balanseputa:

Balanseputa
(se side 68)

Ta gjerne testen før du begynner å øve på verktøyene.

Testen kan gjøres alene eller med veiledning som filmen viser.

Forhåpentligvis får du noen aha-opplevelser underveis!

balanseputa

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post