Her finner du filmer av de praktiske bevegelsesverktøyene.


Verktøy 1a, Enkel V-øvelse

Verktøy 1b, Utforskende V-øvelse

Verktøy 2a, Gåregla i trapp med start og stopp

Verktøy 2b, Gåregla i trapp uten start og stopp

Verktøy 3, Balansenøkkelen

Verktøy 4, Sette seg

Verktøy 5, Reise seg for å gå

Verktøy 6a, Grip-slipp (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 6b, 1-2-3-rolig (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 6c, Skjerming med hender/caps

Verktøy 7, Rolig tissing (lukkede øyne)

Verktøy 8a, Av- og påkledning

Verktøy 8b, Ta opp ting fra gulvet

Verktøy 9, Starten på dagen

Verktøy 10, Dansende Blind Gorilla

verktoy

Kontroll over oss selv. Hvordan lære å lære?

For å oppleve tilstrekkelig kontroll – både kroppslig og mentalt – må vi kunne ta ansvar for egne endringer. Skal endringer vare over tid, må det skje visse læringsprosesser i hjernen. Vi må kunne regler som gjelder for læring. Nysgjerrighet er en drivkraft. Det nysgjerrige barnet starter tidlig med å tilegne seg læringsregler gjennom å erfare med kroppen. Kroppen er en unik læringsarena. Kroppslig og mental kontroll trues når vi ikke øyner noen endringsmuligheter. Valgene innsnevres og det er lett å føle seg låst.

Vi erfarer hvordan hjernen lærer av kroppen spesielt når vi arbeider med utforsking av balanserommet. Kroppslig balanse står i en særstilling. Fordi alle presise bevegelser er betinget av god balanse, er balansearbeid hjernens førsteprioritet. Om balansen er utrygg – skjult eller åpenlyst – vil mentale prosesser forstyrres. Vi er alle født med redselen for å falle, en redsel som varer livet ut. Balansen er dynamisk. Utvikling og vedlikehold av den åpner for de mange bevegelsesmuligheter vi har, men den setter også klare begrensninger.

Noen viktige læringsregler:
a) å lære nytt må baseres på et innhold jeg allerede mestrer godt
b) å kunne ta en ting av gangen/kunne utsette ting
c) å være konsentrert tilstede når nytt skal læres/dempe avsporinger.

Vi inviterer deg til å lære gode måter å bevege seg på i hverdagen slik at oppdatering av læringsregler skjer naturlig og uanstrengt. Ti bevegelsesverktøy presenteres her som små filmsnutter med kommentarer. Verktøyene består av taktfaste bevegelsessekvenser understøttet av kommandoord. Du lærer å knekke balansekoden gjennom systematisk øving.

I håndboka «Tvilens forbannelse – knekk balansekoden!» har vi presisert at rekkefølgen er veiledende, men det er mest naturlig å øve dem inn i den rekkefølgen du finner her. Innholdet i verktøykassa er også noe endret i tråd med ny fagforståelse og nye praksiserfaringer. Les i boka for å forstå mer.

NB! Fast morgenrutine med et eller flere verktøy, anbefales sterkt!

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post