Her finner du filmer av de praktiske bevegelsesverktøyene.


Verktøy 1a, Hverdagsbalanse, av/påkledning

Verktøy 1b, Hverdagsbalanse, av/påkledning m caps

Verktøy 1c, Hverdagsbalanse, skjerming

Verktøy 2a, Stående V-øvelse

Verktøy 2b, Stående V-øvelse m. foldede hender

Verktøy 3a, Grip-slipp (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 3b, 1-2-3-rolig (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 4a, Gåregla i trapp med start og stopp

Verktøy 4b, Gåregla i trapp uten start og stopp

Verktøy 5, Balansenøkkelen

Verktøy 6, Sette seg

Verktøy 7, Reise seg for å gå

Verktøy 8, Rolig tissing

Verktøy 9, Starten på dagen

Verktøy 10, Dansende Blind Gorilla

verktoy

Bevegelsesmelodier – verktøy til bedre kroppslig balanse og mental kontroll

Livet kan ikke leves bare i hodet. En hjerne uten kropp, er en hjerne på ville veger. Når kropp og hjerne stort sett lever sine atskilte liv, vil fremmedgjøringen presse fram både kroppslig og mental ubalanse.

Kontakten mellom kropp og hjerne sikres når vi aktivt retter oppmerksomheten mot å fornemme oss selv i balansekrevende, taktfaste, målrettete og meningsfulle bevegelser. Denne kontakten er ferskvare og må derfor stadig oppdateres. Det betinger at oppdateringene må skje i vanlige hverdagsbevegelser som vi uansett gjør daglig. Vi må lære å ivareta disse oppdateringene på en naturlig, diskret og avslappet måte.

Kanskje snakker vi om å finne igjen og fornemme vår egen kroppslige indre sang? Når vi beveger oss i rytmisk flyt, lever denne indre sangen på sitt stille vis gjenkjennende inni oss. Men hos alle kan musikken stoppe opp (ved angst, uro, svimmelhet, stress, unormal tretthet, dårlig søvn, hyppige avsporinger osv.). Gode bevegelsesverktøy hjelper oss til å opprettholde flyten i musikken best mulig. Slik unngås lettere opplevelsen av å stå og spinne – som i en loop. Når uhensiktsmessige repeteringer blir hovedregelen, er det ikke rart at mange gir opp.

For å lykkes i en så viktig læringsprosess har vi laget tilpassete og overkommelige bevegelsesverktøy, her presentert som små filmsnutter med kommentarer. Verktøyene består av taktfaste bevegelsessekvenser understøttet av kommandoord. Du lærer å knekke balansekoden gjennom systematisk øving.

I håndboka Tvilens forbannelse – knekk balansekoden! har vi presisert at rekkefølgen er veiledende, men det er mest naturlig å øve dem inn i den rekkefølgen du finner her. Innholdet i verktøykassa er også noe endret i tråd med ny fagforståelse og nye praksiserfaringer. Les i boka for å forstå mer.

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post