Britt Fadnes

Britt Fadnes.

Britt Fadnes er utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo 1972, med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Britt Fadnes har lang klinisk erfaring; de siste årene ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Molde sjukehus.

Bøker av Britt Fadnes: Se universitetsforlagets hjemmeside.

Telefon: 902 48 904

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post