Kirsti Leira

Kirsti Leira.

Kirsti Leira er utdannet ved Statens fysioterapiskole i Oslo i 1972 og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Hun har lang klinisk erfaring. I dag arbeider hun ved Psykiatrisk klinikk, poliklinikken, Sykehuset Levanger.

Bøker av Kirsti Leira: Se universitetsforlagets hjemmeside.

Telefon: 900 45 721

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post