Om boka:

Boka gir deg en enkel innføring i teoriforståelsen som ligger til grunn for at bevegelsesverktøyene ser ut som de gjør. For å få teori og praksis til å henge sammen, har det tatt mange år å utvikle gode verktøy. Målet er å redusere ubehagelig stress, uro og nedstemthet ved å utvikle følelsen av kontrollert flyt i bevegelser.

Bokas kapitler:

  • Innledning
  • Fra hånd til hjerne
  • I balansens tjeneste
  • Praktiske verktøy (se Video-verktøy)
  • Avslutning

 

Bokas målgruppe:

  • Behandlere
  • Pedagoger
  • De som sliter med kontroll over livet.
  • De som vil dempe stressfølelsen.

maal

 

boka

Bestille boka:

Boka kan kjøpes i bokhandelen: kr. 299,-

Direkte fra forfatterne:
250,- + porto

Bestill via e-post.


Forfatterne og tegneren er alle fysioterapeuter med lang og allsidig praksis.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post