Verktøy 9 - Starten på dagen

 

Verktøy 9: Starten på dagen
(se side 88)

Balanse oppdateres steg for steg. I taktfast framdrift, går vi stadiene fra nyfødt til stående og gående.

Du kommer godt ut fra hoppkanten hver morgen med dette verktøyet.

En god start fargelegger dagen!

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post