Verktøy 1c, Skjerming med hender/caps.

 

Verktøy 1c: Skjerming med hender/caps

For noen blir det lettere med caps fordi den beskytter mot avsporinger.

Hånden kan også brukes som skjerm.

caps

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post