Verktøy 8a: Av og påkledning

Verktøy 8a: Av og påkledning
(se side 70)

Du setter lupe på din egen balanseatferd i hverdagen.

Ved å la være å støtte / lene deg / sette deg når balansen utfordres, vedlikeholdes balansen bedre.

La oppmerksomheten følge hendene dine som gjør oppgaven.

hverdagsbalanse

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post