Verktøy 1a: Hverdagsbalanse, av/påkledning.

Verktøy 1a: Hverdagsbalanse, av/påkledning
(se side 70 – 71 i boka)

Sett lupe på din egen balanseatferd i hverdagen. For mange er det svært sparsomt med balanseutfordringer. Vi må faktisk bevisst oppsøke dem. Av- og påkledning er en situasjon vi alle må forholde oss til. Derfor bruker vi den som et konkret startsted.

Mennesket er født til å utvikle seg til et fritt stående og fritt gående vesen. Balansen bygges fort ned når den ikke utfordres. Ved å la være å støtte/lene deg/sette deg ned når balansen utfordres, vedlikeholdes balansen bedre. Men det hjelper lite om du samtidig biter deg fast med synet på noe utenfor deg selv for å sikre balansen. Det er et mål at oppmerksomheten (det vil si syn og hørsel) automatisk skal følge hendene i arbeid.

NB! Om du merker at synet går forbi der hendene er for å søke etter ytre forankring for balansen, er det bedre at du lener deg til noe eller setter deg ned. Det viktigste er at du lar synet følge hendene i arbeid. Når det blir mer naturlig, kan du prøve å utfordre balansen igjen. Går utfordringen etter hvert lettere uten å låse blikket ute?

hverdagsbalanse

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post