Verktøy 1a: Hverdagsbalanse, av/påkledning.

Verktøy 1a: Hverdagsbalanse, av/påkledning
(se side 70 – 71 i boka)

Sett lupe på din egen balanseatferd i hverdagen. For mange er det svært sparsomt med balanseutfordringer. Vi må faktisk bevisst oppsøke dem. Av- og påkledning er en situasjon vi alle må forholde oss til. Derfor bruker vi den som et konkret startsted.

Mennesket er født til å utvikle seg til et fritt stående og fritt gående vesen. Balansen bygges fort ned når den ikke utfordres. Ved å la være å støtte/lene deg/sette deg ned når balansen utfordres, vedlikeholdes balansen bedre. Men det hjelper lite om du samtidig biter deg fast med synet på noe utenfor deg selv for å sikre balansen. Det er et mål at oppmerksomheten (det vil si syn og hørsel) automatisk skal følge hendene i arbeid. Når det etter hvert skjer, vil den leie avhengigheten av synet for å balansere seg avta. Men det betinger god innsats med å lære og å integrere verktøyene.

hverdagsbalanse

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post