Verktøy 2a - Gåregle i trapp med start og stopp.

 

Verktøy 2a:
Gåregle (i trapp) med start og stopp
(se side 74)

Øv på dette til du får det til.

Gåregla er som poteten. Den kan brukes under de fleste forflytninger. Hovedhensikten er å samle all oppmerksomheten om pågående handling ved å dempe "nissetanker".

gaaregla

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post