Verktøy 4b - gåregla i trapp uten start og stopp

 

Verktøy 4b:
Gåregle i trapp uten start og stopp

Nå kan du starte rett på trappa, men med ekstra trykk på første trinn: en.

Du går fortløpende gåregler til du kommer opp / ned, og kanskje litt til.

Gåregle + trapp = sant, uansett!

Flott alltid å være til stede i trappa!

I håndboka side 74/75 ser du andre forslag til bruk av Gåregla.

trapp

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post