Verktøy 1b: Hverdagsbalanse, av/påkledning med caps

 

Verktøy 1b: Hverdagsbalanse,
av/påkledning med caps

(se side 70 – 71)

For å begrense mulige synsinntrykk fra omgivelsene som avsporer og forstyrrer, er det lurt å prøve en balanseutfordring med caps. Går oppgaven lettere? Samles oppmerksomheten bedre omkring pågående oppgave? Eller irriterer skjermen nettopp fordi inngrodd uvane med å låse blikket ute, blir hemmet?

Uansett kan det være smart å prøve bruk av caps i oppgaver der det erfaringsmessig er lett å spore av. Når alt som skal ryddes eller tas tak i presser på, kan trikset med en fysisk synsavgrensning ved hjelp av «skylapper» være redningen for å avgrense seg. Kanskje for i det hele tatt å komme i gang og ikke bli overveldet og satt ut?

Når du har prøvd noen ganger med en konkret caps, kan det å tenke seg en imaginær caps også fungere i blant. Når en eller begge hender kan frigjøres, er det å bruke en hånd eller begge som skjerm et meget godt og effektivt alternativ. Se neste verktøy 1c.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post