Verktøy 3a, Grip-slipp (åpne/lukkede øyne)

 

Verktøy 3a: Grip - slipp (åpne/lukkede øyne)
(se side 78)

Dette er et av to diskret «håndverktøy» som kan hjelpe deg når du aner at uro kan oppstå eller har oppstått. Jo før, jo bedre.

Hensikten er å samle seg ved hjelp av en taktfast bevegelse, for eksempel under transport, i kirka, på kino, i en sosial sammenheng, på et møte. For å skjule hendene (dersom det føles nødvendig), kan du kanskje legge et klesplagg over, eller ha de under et bord eller en pult.

Bevegelsene er så små at de er knapt synlige for andre.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post