Verktøy 3b, 1-2-3-rolig. (åpne/lukkede øyne)

 

Verktøy 3b: 1 2 3 rolig. (åpne/lukkede øyne)

Dette verktøyet er det andre av to små «håndverktøy». Det kan være til hjelp når du ikke får sove (se side 90), eller når du ikke finner ro ellers.

Se kommentarene til foregående verktøy.

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post