Verktøy 6 - Sette seg

 

Verktøy 6: Sette seg
(se side 84)

Målet er å oppdatere balansen ved å sette seg kontrollert ned, ikke falle ned i stolen. Du setter deg først taktfast og kontrollert (aktiv bruk av hender som støttes på knær), før du kommer på plass i sittende. Så vendes oppmerksomheten til det som var hensikten med å sette seg. Det gjelder om det er arbeid eller hvile, alene eller sosialt, lytte eller si noe. Mange har etterlyst et verktøy som klargjør til arbeid foran skjerm. Her er det.

Viktige elementer:
a) Rygg inntil slik at stolen kjennes i knehasene. Det gjør det tryggere.
b) Hendene må være på kroppen til du har satt deg helt ned.
c) Oppmerksomheten følger hendene (lag dobbelthake).

Slik tar du kontroll på en balansekrevende bevegelse som også utfordrer muskelkraft. Etter stoppet på veg ned, kommer sekvensen som krever mest konsentrasjon. Gjennomfør gjerne verktøyet med lukkede øyne etter hvert. Da fornemmer du enda bedre hva som skjer. Kanskje som en liten melodi?

Slik blir det lettere å føle seg samlet og finne ro i sittende. En sekvens av gangen. Stressfølelsen dempes ytterligere når oppmerksomheten også holdes tilbake mens du rigger deg til.

Slik forebygger du fall. Lårmusklene utfordres og holder seg sterke, også når du blir eldre. Gjør det til en hovedregel å sette deg ned kontrollert med god hjelp av hendene som støtte på egen kropp og oppmerksomheten vendt inn.

Velg deg som et minimum noen steder hvor du gjør det ordentlig. Da husker du det. Med god øving vil du også klare det på diskret vis i offentlige rom. Verktøyet krever spesifikk øving for å læres. Repeter.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post