Verktøy 1

Grip/slipp

Mange sliter med god bruk av oppmerksomheten. Begrepet oppmerksomhet omfatter primært synsinntrykk, men også hørselsinntrykk. Spedbarnet starter tidlig oppøvingen av hensiktsmessig koordinering mellom syn og hender. En slik manglende koordinering ser ut til å være en vesentlig grunn til mye plager. Uhensiktsmessige avsporinger er det som mest hemmer læring. I dette verktøyet skal optimal og fleksibel bruk av oppmerksomheten oppøves. På ulike måter kobles synet til et taktfast synkront samspill mellom bevegelser og ord/telling. God koordinasjon mellom syn og hender skal etter hvert gå av seg selv. Vi skal både kunne følge hendene og la det være, det vil si være disiplinert avventende.

Se på filmen. Sett deg på en krakk/stol. Under innlæring er det best med bare føtter. Legg hendene frampå lårene. Se fram og skrått ned. Uten å fokusere på noe bestemt, ser du nå hendene, føttene, knærne, litt av klærne dine og noe av omgivelsene foran deg. Klapp inn. Trekk oppmerksomheten til deg. Stopp mellom føttene. Si vent. Det gjør det lettere å beholde blikket stabilt tilbake mellom føttene mens du trekker hendene inntil deg og fatter om en tommel. Først nå flytter du blikket målrettet til hendene og posisjonerer deg med tanke på å følge med på hva hendene gjør. Se på hendene mens du rolig griper og slipper hender og tær samtidig 3 ganger understøttet av kommandoen grip – slipp. Ta en liten pause 1-2, før ny runde lik den første. Når du igjen skiller hendene, vil blikket falle ned i gulvet. Se fortsatt rett ned når du klapper ferdig på lårene. Lirk/rugg/gå deg ut av stillingen ved å strekke deg opp slik at synsfeltet blir som der du startet. Behold samme synsfeltet når du faller ned på bakrumpa. Sannsynligvis vil et frigjørende sukk følge de siste bevegelsene. Sitter du nå avslappet og stødig?

Øv disiplinert til du kan det. Når formen blir bedre, kan du med fordel friske det opp en gang om dagen, gjerne i tilknytning til en fast tisserunde. Ta det fram når uro presser på. Tenker du at andre kan høre deg, kan du si ordene inni deg.

Mange har nytte av det enkle grip – slipp i hverdagen, for eksempel under bilkjøring. Også anvendbar som passasjer i bil, buss osv., på kino, i kirka osv. Lite styr hverken for seg selv eller andre. Alltid tilgjengelig. Skaper ikke forstyrrelser. Samler og roer.

Gå til forrige    |     Gå til neste

Returnér til videoverktøy-oversikten