Verktøy 1a, se side 70-71 i boka;

Ta på/av sokk, eventuelt med støtte, se på hendene i arbeid

Sett lupe på din egen balanseatferd i hverdagen. For mange er det svært sparsomt med balanseutfordringer. Vi må faktisk bevisst oppsøke dem. Av- og påkledning er en situasjon vi alle må forholde oss til. Derfor bruker vi den som et konkret startsted.

Mennesket er født til å utvikle seg til et fritt stående og fritt gående vesen. Balansen bygges fort ned når den ikke utfordres. Ved å la være å støtte/lene deg/sette deg ned når balansen utfordres, vedlikeholdes balansen bedre. Men det hjelper lite om du samtidig biter deg fast med synet på noe utenfor deg selv for å sikre balansen. Det er et mål at oppmerksomheten (det vil si syn og hørsel) automatisk skal følge hendene i arbeid.

NB! Om du merker at synet går forbi der hendene er for å søke etter ytre forankring for balansen, er det bedre at du lener deg til noe eller setter deg ned. Det viktigste er at du lar synet følge hendene i arbeid. Når det blir mer naturlig, kan du prøve å utfordre balansen igjen. Går utfordringen etter hvert lettere uten å låse blikket ute?

 

Verktøy 1b, se side 70-71 i boka;

Skjerming, med caps

For å begrense mulige synsinntrykk fra omgivelsene som avsporer og forstyrrer, er det lurt å prøve en balanseutfordring med caps. Går oppgaven lettere? Samles oppmerksomheten bedre omkring pågående oppgave? Eller irriterer skjermen nettopp fordi inngrodd uvane med å låse blikket ute, blir hemmet?

Uansett kan det være smart å prøve bruk av caps i oppgaver der det erfaringsmessig er lett å spore av. Når alt som skal ryddes eller tas tak i presser på, kan trikset med en fysisk synsavgrensning ved hjelp av «skylapper» være redningen for å avgrense seg. Kanskje for i det hele tatt å komme i gang og ikke bli overveldet og satt ut?

Når du har prøvd noen ganger med en konkret caps, kan det å tenke seg en imaginær caps også fungere i blant. Når en eller begge hender kan frigjøres, er det å bruke en hånd eller begge som skjerm et meget godt og effektivt alternativ. Se neste verktøy 1c.

 

Verktøy 1c;

Skjerming, med hender

For noen blir det lettere med caps fordi den beskytter mot avsporinger.

Hånden kan også brukes som skjerm.

Gå til forrige    |     Gå til neste

Returnér til videoverktøy-oversikten