Verktøy 10, se side 88 i boka;

Starten på dagen

Det er ikke alltid like greit å komme seg opp av senga og i gang om morgningen. Gjøres det til en oppdatering av samspillet mellom balanse og god bruk av oppmerksomheten, går det mye lettere. Ved hjelp av kjente taktriff vil verktøyet etter hvert bli automatisert.

Se på filmen. Her er mye kjent. I taktfast framdrift går du fra liggende via sittende til stående og gående. Ingen tvil, ingen unødig og ubehagelig nøling. Dette er en måte å komme godt ut fra hoppkanten på om morgningen.

Øv til du kan det. Morgningen du har glemt det, rykker det i deg og du registrerer at noe fast og viktig er glemt…

En god start vil fargelegge dagen. Verktøyet har snudd det første møtet med dagen for mange. Det bidrar til å ta styring og mest mulig avslappet kontroll.