Verktøy 2;

Læringsnøkkelen

Hånden er vår store læremester når det gjelder å lære av erfaring. Barnet øver og øver på å tilegne seg denne viktige og grunnleggende kompetansen. Å utforske for så etter hvert å stole på egne erfaringer er nødvendig for å ha rimelig kontroll på håndtering av en komplisert verden. Her starter innøvingen av denne kompetansen. Det betyr å bedre tilliten til seg selv – tillit til eget eierskap av både følelser og handlinger, altså en nøkkel for å utvikle og opprettholde god selvtillit. Når jeg går inn i mitt fortrolige rom, vil hendene sladre om hva jeg gjør i øyeblikket. Erfaringene må gå via kroppen.

Et automatisert samspill mellom oppmerksomhet og hender åpner for å være mer avslappet tilstede i handlingene våre. Det fremmer fri nakkebevegelse, som igjen er et tegn på trygg balanse. Når vi etter hvert reiser oss opp for å gå til en handling, må det skje slik at viktige elementer ivaretas. Det gjenspeiles i seinere verktøy.

Se på filmen. Innlæring skjer sittende med lavt balansekrav. Sett deg ut på kanten. Konsentrer deg om hendenes arbeid. Kommandoord bidrar til å hindre avsporinger. Det er viktig å holde lærings- og oppmerksomhetstrøkket oppe i første del. Ikke la lufta gå ut av ballongen. Vi går inn med taktfast kraft og ut med rytmisk letthet.

Et begrep må avklares: Håndputene er den bløte delen av håndflaten nærmest håndleddet.

a) Skyv hendene fram, grip om knær og senk hodet på inn. Hold synet nært hele vegen.
b) Len deg fram, ta vektbæring på knær med strake armer (på håndputene) på 1. Se nært.
c) Oppretthold samme vektbæring/trøkk ned når hendene trekkes tilbake til lysken, 2.
d) Oppretthold trøkket ned når hendene snus. Flett fingre ytterst og spenn de som et gulv, 3.
e) Lag avslappet håndskål med tommelstøtte og arbeid overkroppen ned mot håndskålen.
f) Sitt i ro, hvil blikket i håndskålen og si rolig. Sitt som en sekk videre i utførelsen.
g) Skill hender, trykk lette håndputer på lårene på 4 (firr=kortform av fire), fortsatt sekk.
h) Vær sekk, steil hender og skyv de lett mot knærne. Grip tydelig om knær på 5. Se nært.
i) Slipp grepet raskt på 6. Du er avslappet og fri. Dvel gjerne litt nært før du ser ut i verden.

Øv gjerne i tilknytning til tissing (kanskje dolokket). Da husker du det. Snakk helst høyt. Inni deg om andre kan høre. Under innøving er det lurt å gjenta det to ganger, gjerne 3 ganger om dagen (3x2).

Ha alltid verktøyet i «baklomma» for å kunne ta det fram når du for eksempel er urolig eller nakken kjennes stiv.

HINT: Når du kan verktøyet, vil ofte bare det å lage håndskålen og la blikket hvile ned i den, samle deg og gi deg mer ro.