Verktøy 2;

Håndskål

I dette verktøyet prøver vi å komprimere viktig arbeid barnet gjør i sine to første leveår. Barnet må lære en mal/et mønster for handlinger (indre modeller). Hjernen er primært innrettet på håndtering av meningsfylte og målrettete handlinger. Alle handlinger krever bevegelser og bevegelser krever balanse. Handlinger må ha en inngang, en gjennomføring og en utgang/fullføring. Vi er ikke ferdig før vi er ferdig. Når ivaretaking av viktige elementer automatiseres, reduseres ødeleggende tvil. Med færre forstyrrelser og avsporinger øker konsentrasjonsevnen. Slik legger vi til rette for å bevege oss i rytmisk flyt. Følelsen av mestring øker.

Vi lærer også å skape vårt eget beskyttende og fortrolige rom der sensur, stress, ubehagelig tvil, krav, forventninger osv. ikke forstyrrer. Indre uro dempes. Her inne registrerer du bare hvilke bevegelser du gjør og hva som skjer som et resultat av hva du gjør.

Hendene leder bevegelsene fra markør til markør. Telling og tydelige håndmarkeringer fjerner all tvil om utføring. Innlæringen skjer med lavt balansekrav i sittende.

Se på filmen. Sett deg godt ut på kanten. Bredbeint.

a) Som en innledning og for å samle seg skyves hendene fram på lårene til knærne på inn.
b) Se ned i gulvet mellom hælene (=skillet mellom ute og hjemme/inne). Marker vektbæring med trykk på hendene på 1. La synet hele vegen være innenfor skillet.
c) Trekk hendene bakover mot lysken. Marker stoppet med et trykk på 2.
d) Lag håndskålen og flytt blikket opp i den på 3.
e) Arbeid deg aktivt ned mot håndskålen, som om hendene kaller på deg: «kom hit».
f) Sitt i ro, hvil blikket i håndskålen og si rolig.
g) Skill hendene, beveg dem ut på lårene, marker et stopp på 4 (firr) (=kortform av fire).
h) Skyv hendene tilbake til knærne, marker stopp på knær med et godt grep på 5.
i) Slipp grepet raskt på 6. Det kommer gjerne et avspennende søkk.
j) Nå er du fri/ferdig. Dvel gjerne litt nær deg før du går ut med oppmerksomheten.

Øv på dolokket etter tissing. Da er det lettere å huske. Når du opplever behagelig ro er det mer fristende å gjenta. Snakk høyt om du kan. Inni deg om andre kan høre deg.

Ha alltid verktøyet i «baklomma» for å kunne ta det fram når du er urolig.

HINT: Når du kan verktøyet, vil ofte bare det å lage håndskålen og la blikket hvile ned i den, samle deg og gi deg mer ro. På samme vis kan det å gripe og slippe om knærne (5-6), kjapt gi en avspent tilstedeværelse.