Verktøy 3a

Gåregla

Gåregla har vært vårt varemerke i minst 18 år. Den er som poteten, kan brukes overalt og bidrar sterkt til taktfast og målrettet framdrift mot ønskete mål. Si den høyt når det er mulig, eller inni deg når det er nødvendig. Uansett vil bruk av kommandoord dempe tendensen til avsporinger. Trapp er et godt sted å introdusere og bli kjent med gåregla.

Se på filmsnutten. Gå gjerne ut på trappekanten. Bruk den samlende inn-kommandoen. Gå taktfast og bestemt ned med gåregla som hjelp til å holde konsentrasjonen. Tvil om måloppnåelse dempes. Fullfør to regler. Avrund med stopp-kommando. Snu rundt og gjør tilsvarende på veg opp trappa. Ikke løft hodet høyere når du går enn at du skimter deg selv i bakkant av synsfeltet. Om praktisk mulig, legg en eller begge hender på lårene oppover i trapp slik at de kan gli på lårene. Det forsterker inntrykket av hva du gjør akkurat nå: går oppover i trapp. Hendene fungerer som sladrespeil.

Mange, også svimle, kan nå holde seg fast i (stole på) gåregla framfor rekkverket.

Konsentrert tilstedeværelse i denne taktfaste bevegelsen demper stress-følelsen. Forstyrrelsene blir mindre påtrengende. Om du skal huske noe du skal hente oppe eller nede (for eksempel et klesplagg), åpnes det for nyttig øving på god arbeidshukommelse. Repeter tydelig hva som er hensikten med forflytningen før du begynner å gå. Legg hensikten bak i hukommelsen for så å konsentrere deg om gåregla. Vel framme, oppe eller nede, henter du fram igjen det som skal huskes. Å stole på at målet for forflytningen og det å være tilstede i selve forflytningen, kan skifte plass i å være fremst i oppmerksomheten, er viktig kompetanse å beholde lengst mulig. Å beherske en slik veksling øker følelsen av kontroll og det å ha mer å gå på.

Ikke vær redd for å få gåregla ubehagelig på hjernen. Den vil bli din venn, alltid tilgjengelig om du går i trapp, oppover og nedover i terreng, på flate strekk osv. Sagt inni deg, er det ingen som behøver å vite om hemmeligheten du bruker for å samle deg om å nå målet. Men om alarmene går, prøv å finne deg et sted hvor du kan gå den med kraftig innsats og hørbar stemme. Slik kan den bidra til å fjerne den forbannede tvilen.

 

Verktøy 3b

Fritt i trappa ned og opp – uten start og stopp

Nå kan du starte rett på trappa, men med ekstra trykk på første trinn: en.

Du går fortløpende gåregler til du kommer opp / ned, og kanskje litt til.

Gåregle + trapp = sant, uansett!

Flott alltid å være til stede i trappa!

I håndboka side 74/75 ser du andre forslag til bruk av Gåregla.