Verktøy 5

Balansenøkkelen

Nå skal føtter, hender, rygg, kommandoord og oppmerksomhet knyttes sammen i en vertikal bevegelse - i balansens tjeneste. Det målrettete synkroniseringsarbeidet startet i sittende (Verktøy 1: Grip/slipp) og fortsetter her i en vertikal bevegelse. Å være trygg i oppreist posisjon er grunnleggende for oss mennesker, som et utgangspunkt for å gå videre i rytmisk flyt. Men det er ikke noe vi automatisk er. Vi må stadig gjøre (altså skape) god balanse. Elementene må derfor integreres i ofte repeterte balansekrevende hverdagsbevegelser (som å reise seg og å sette seg). Dette verktøyet kan sees som en forøvelse til lettere å lykkes med en slik integrering.

Se på filmen. Stå gjerne barbeint under innøving, litt bredt med føttene vendt noe utover. Bare dette gjør balansen tryggere. Klapp inn på lårene og trekk oppmerksomheten til deg. Si grip og krøll tærne markert i gulvet. Kommandoen er altså stilet til tærne, så hendene må gjerne få ligge rolig på lårene. Oppmerksomheten suges fast: Vær her! Brems med håndflatene nedover på lårene til fullt stopp på knærne, en. Ha så strake armer du kan, god vekt på hendene med fingre gjerne utfor knærne (en smak av en stupfølelse). Returen opp starter med å skyve knærne framover og krumme deg ytterligere sammen så rumpa kommer mer innunder deg. Med «klohender» (luft under håndflatene), «striper» du deg oppover på framsiden av lårene til oppreist posisjon, to. Behold tå-grepet hele vegen. Kommandoen slipp går både til hender, tær, knær og rygg. Ha hendene på lårene hele tiden. Avrund med «å gå» deg oppover i strekk. Antakelig inviteres det til et sukk. På utpust kan du slakke litt av igjen. Står du nå avslappet og stødig?

Repeter verktøyet flere ganger om dagen. La det inngå fast i et morgenritual. Hele livet! Det tar kort tid. Nyttig som forebyggende, men også som akutt-hjelp når uro truer. Lykkes du ikke med Balansenøkkelen, tar du fram Verktøy 1: Grip/slipp.

Unn deg også å kjenne på hvor godt og stabilt du står bøyd med god støtte på knærne. Leik litt med denne posisjonen. Den kan jo minne om en voksen krabbe-stilling. Det er som om vi også her tar med oss noe viktig fra barnets utvikling inn i voksenverden.