Verktøy 7

Sette seg

Nå skal budskapet det tar den tid det tar innarbeides i en annen ofte repetert hverdagsbevegelse som utfordrer balansen. Når vi setter oss må vi ha balansekontroll under den vertikale bevegelsen ned for så å rigge oss til så behagelig som mulig. Dette må vi lære å gi oss tid til.

Gamle måter å sette seg på skal avlæres. Det er helt vanlig å sette seg slurvete, for eksempel å falle ned. Det må unngås, her gjelder det å ta kontroll hele vegen. Lårmusklene må utfordres for å holde seg sterke. Oppmerksomheten er tett på, fra start til slutt. Hendene tar hovedansvaret for framdriften.

Se på filmen. Rygg alltid til du kjenner stolen/krakken bak i knehasene. Det øker tryggheten når du ikke ser. Legg hendene på lårene, krum deg litt og vend oppmerksomheten hjem, hvisk inn. Hvisk påminningen det tar den tid det tar mens du senker deg loddrett ned med håndstøtte, tar et ørlite stopp på knær, med godt bøyde albuer senker deg videre ned til rumpa tar underlaget og i bøyd posisjonen lener deg bakover – med hender fortsatt om knær. Grip med hendene slik at det blir et ørlite stopp når armene er utstrakte. Der passer det som oftest med det siste ordet tar i setningen. Rigg deg til så du sitter så behagelig som mulig før du orienterer deg til det som var målet med å sette deg ned.

Dette er en overgangsbevegelse der vi kan minne oss på å være mer disiplinert avventende. Mulig stressatferd dempes. Det gjelder om det er arbeid eller hvile, alene eller sosialt, lytte eller si noe. Mange har etterlyst et verktøy som klargjør til arbeid foran skjerm. Her er det.

Velg deg som et minimum noen steder hvor du gjør det ordentlig (helst 5 ganger om dagen). Da husker du det. Med god øving vil du også klare det på diskret vis i offentlige rom. Verktøyet krever spesifikk øving for å læres. Repeter. Når det er innlært, kan du som oftest sette deg kontrollert i rytmisk flyt. Den innlærte påminningen når det gjelder bruk av tid (fra start til fullført) og sted (jeg er her) gjør det enklere. Dette er godt forebyggende arbeid!