Verktøy 7;

Reise seg

Med dette verktøyet presenteres innlæring av det vi kaller Rytmisk Balanse. Oppdatering av balanse må skje i vårt beskyttete og fortrolige rom. Synet må frakobles. Fornemmelsen av balansekontroll er udelbar med andre. God øving på Håndskålen gjør det lettere å lykkes.

To sekvenser av markørene 1-2 inngår med en liten tidsforlengelse i mellom. Fordi rytme kan defineres som trygge svingninger, må vi skape ulike tidsintervaller. Vent på markørene! Hendenes innsats er avgjørende for å få dette til.

Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Det er altfor vanlig å reise seg slurvete. Mange blir svimle. Ofte er balansen dårligere enn det kan se ut som. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg opp etter en bordkant. Rytmisk utførelse av denne vertikale bevegelsen sikrer god balanse som en premiss for å bevege seg videre i stabil rytme.

NB! Det går an å lukke øynene fra inn til oppreist posisjon.

Se på filmen:
a) Beveg deg ut på stolen. Plant føtter godt. Skyv hender fram på knærne, bli sekk på inn.
b) Grip om knær, trekk deg ut fra stolen. Vær sekk. Frys på 1. Kontrollen øker.
c) Skyv (raskt) fra med hendene på 2. Hendene glir på lårene under rolig oppreising.
d) Marker oppreist posisjon ved å trykke hendene på lårene på 1. Vær litt krum.
e) Gå det første (markerte) skrittet på 2. Se ned på foten.
f) Gå videre, hev gradvis hodet, slipp hendene og du er fri…

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Slik oppdateres hendenes ansvar som bindeleddet mellom våre tanker og handlinger.
Slik oppdateres Rytmisk Balanse for å gå videre med god kontroll i stabil rytme.
Slik vil det å gå mot et mål tjene som god forberedelse til neste handling.
Slik får du mer å gå på før ubehagelig tvil reiser seg og du går i stå.
Slik sikrer du færre avsporinger og bedre hukommelse.
Slik fornemmer du tydeligere hva du gjør og hva som skjer med og i kroppen.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære gamle uvaner. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis også i det offentlige rom – med god rytme. Så ofte som mulig.