Verktøy 7

Sette seg

Her er det andre øremerkete verktøyet som inngår i hverdagens faste oppdateringer av balansen. Det gjelder innarbeiding av å sette seg med god balansekontroll. Også her skal setningen det tar, den tid, det tar brukes for å minne oss på behovet for å gi tid i forkant til omplassering av tyngdepunktet.

Gamle måter å sette seg på skal avlæres. Det er helt vanlig å sette seg slurvete, for eksempel å falle ned. Det må unngås, her gjelder det å ta kontroll hele vegen. Lårmusklene må utfordres for å holde seg sterke. Oppmerksomheten er tett på, fra start til slutt. Hendene tar ansvar for framdriften.

Fordi bevegelsen skal skje uten ytre støtte fra synet, går det etter hvert an å lukke øynene fra inn til du er vel nede.

Se på filmen:
a) Rygg til du kjenner stolen bak i knehasene. Alltid. Et startsignal som øker tryggheten.
b) Legg hendene på lårene, vend oppmerksomheten hjem ved å krumme deg litt på inn.
c) Brems med hendene ned, si det tar og stopp med god støtte på knær. Kontrollen øker.
d) Senk deg ned, bøy albuene, støtt deg fortsatt på knær, si den tid når rumpa når setet.
e) Len deg krumbøyd bakover. Ta kontroll med et bestemt håndgrep og si det tar.
f) Rigg deg til. Nå er du fri, men avvent gjerne litt før du går ut med oppmerksomheten.

Dette er en overgangsbevegelse der vi kan minne oss på å være mer disiplinert avventende. Mulig stressatferd dempes. Det gjelder om det er arbeid eller hvile, alene eller sosialt, lytte eller si noe. Mange har etterlyst et verktøy som klargjør til arbeid foran skjerm. Her er det.

Velg deg som et minimum noen steder hvor du gjør det ordentlig. Da husker du det. Med god øving vil du også klare det på diskret vis i offentlige rom. Verktøyet krever spesifikk øving for å læres. Repeter. Når det er innlært, kan du som oftest sette deg kontrollert med god flyt. Viktige oppdateringer inngår her i en helt vanlig balansekrevende bevegelse. Husk vi snakker ferskvarer.