Verktøy 7

Reise seg

Vi må gi oss tid til å oppdatere balansen slik at vi fornemmer trygg oppreist posisjon før vi begynner å gå. Den anonyme reise- seg- bevegelsen må gjøres til en viktig liten handling. Her er det lett å slurve! Aktiveres tærne? Hvor er for eksempel hendene og oppmerksomheten når du reiser deg?
NB! Ingen mobil i hånda.

Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Ofte er balansen dårligere enn det kan se ut som. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg opp etter en bordkant. Mange blir svimle. Ved hjelp av tær som griper bindes oppmerksomheten lettere til å være stabilt tett på, fra start til slutt. Hendene viser oppmerksomhetsretningen og har hovedansvaret for framdriften. Bevegelser og tale må hjelpe hverandre til synkron gjennomføring. Vi må følge oss selv hele vegen. Vi drar nytte av tidligere innlærte verktøy.

Se på filmen. Flytt deg ut på kanten av stolen/krakken, trekk føttene litt til deg. Skyv hendene fram på knærne, krøll tærne og vend oppmerksomheten hjem på inn. Understøtt oppreisingen med Nå – reiser jeg meg – Opp når du lar hendene trekke deg ut fra stolen, står et lite øyeblikk på , skyver fra knærne og strekker deg rolig opp med hender innpå lårene. På Opp trykker du hendene godt innpå yttersiden av lårene. Hele vegen understøtter de krummede tærne trygg forankring.

Oppreist posisjon markeres før du går på 1-2. Først nå slipper du hendene og kan heve hodet. Tærne slippes automatisk. Det kommer kanskje et sukk og du går videre i rytmisk flyt.

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll på balansen så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære gamle uvaner. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Det er som regel lettest når du er alene. Men når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis også i det offentlige rom. Så ofte som mulig. Da kan du selvsagt si setningen inni deg. Fordi slik viktig kompetanse er ferskvare, kreves stadig gjentakelse. Dette vedlikeholder god balanse og fungerer forebyggende mot stress.