Verktøy 8;

Sette seg

Nå skal Rytmisk Balanse innarbeides når du setter deg ned. Også her inngår to sekvenser av markørene 1-2. Igjen: Vent på markørene! Også her skjer oppdateringen i vårt fortrolige rom. Hendenes deltakelse er avgjørende for å lykkes.

Gamle måter å sette seg på skal avlæres. Det er helt vanlig å sette seg slurvete, for eksempel å falle ned. Det må unngås, her gjelder å ta kontroll hele vegen. Lårmusklene må utfordres for å holde seg sterke. Oppmerksomheten er tett på, fra start til slutt. Synet frikobles.

NB! Det går an å lukke øynene fra inn til du er vel nede.

Se på filmen:
a) Rygg til du kjenner stolen bak i knehasene. Alltid. Et startsignal som øker tryggheten.
b) Legg hendene på lårene, vend oppmerksomheten hjem ved å krumme deg litt på inn.
c) Brems med hendene ned, stopp med god støtte på knærne på 1. Kontrollen øker.
d) Start ganske raskt videre helt ned, bøy albuene, støtt deg fortsatt på knærne på 2.
e) Len deg bakover. Ta kontroll ved å stoppe fallet bakover med et bestemt håndgrep på 1.
f) Slipp ganske raskt grepet på 2. Synk avspent ned. Oppmerksomheten tett på, hjemme.
g) Åpne øynene nær deg, rigg deg til. Nå er du fri, men avvent gjerne litt før du går ut.

Dette er en overgangsbevegelse der vi kan minne oss på å være mer disiplinert avventende. Mulig stressatferd dempes. Det gjelder om det er arbeid eller hvile, alene eller sosialt, lytte eller si noe. Mange har etterlyst et verktøy som klargjør til arbeid foran skjerm. Her er det.

Velg deg som et minimum noen steder hvor du gjør det ordentlig. Da husker du det. Med god øving vil du også klare det på diskret vis i offentlige rom. Verktøyet krever spesifikk øving for å læres. Repeter. Når det er innlært, kan du som oftest sette deg rytmisk kontrollert med god flyt. Viktige oppdateringer inngår her i en helt vanlig balansekrevende bevegelse. Husk vi snakker ferskvarer.