Verktøy 9

Rolig tissing

Tissing er en svært avansert biologisk funksjon som det er all grunn til å ha respekt for. Den aktiverer elektrisk fyring fra vår eldste del av hjernen til den nyeste. Barnet øver lenge på å bli tørr og lengst mulig ønsker vi kontroll på funksjonen inn i alderdommen.

Forskning har vist hvordan innlegging av permanent urinkateter også påskynder svikt i kognitive funksjoner hos eldre. Altfor mange sliter med irritasjoner i urinvegene som blærebetennelse, sopp, urinretensjon, urge (klarer ikke å utsette tissing) osv. Det er all grunn til å roe ned og samle seg. Det gjelder å gi seg tid til å tisse rolig.

Se på filmen. Med den kjente setningen det tar - den tid - det tar i starten, under selve tissinga og under påkledning, blir vi påminnet at stresser vi nå, forstyrrer vi hele funksjonen. Også her kan du hviske.

Ikke press. Den eneste oppgaven er å rigge deg godt til for så å konsentrere deg om å åpne lukkemuskelen. Uten press fra andre muskler får musklene i blæreveggen gjøre jobben sin i fred. Gi deg tid, vær avventende og la den siste etter-skvetten få komme.

Altfor mange er hastige på do. Ikke bra!

Utnytt muligheten til å roe ned/samle deg når du skal tisse. Unn deg en naturlig pause.

Det betyr at du må unngå mobilbruk, rydde støvdotter, lese osv.

Kanskje flere menn kan tillate seg å sitte når de tisser?