Verktøy 9

Starten på dagen

Det er ikke alltid like greit å komme seg opp av senga og i gang om morgningen. Gjøres det til en oppdatering av samspillet mellom balanse og god bruk av oppmerksomheten, går det mye lettere. Akkurat det å rulle seg over på siden og skyve seg opp derifra er nytt, men ellers er det gammelt stoff. Gjenkjenning gjør det mye lettere å lære og få det automatisert.

Se på filmen. I god framdrift går du fra liggende via sittende til stående og gående. Ingen tvil, ingen unødig og ubehagelig nøling. Dette er en måte å komme godt ut fra hoppkanten på om morgningen.

Øv til du kan det. Morgningen du har glemt det, rykker det i deg og du registrerer at noe fast og viktig er glemt…

En god start vil fargelegge dagen. Verktøyet har snudd det første møtet med dagen for mange. Det bidrar til å ta styring og mest mulig avslappet kontroll.