Videoverktøy

Velkommen til verktøykassa!

Fortløpende presenteres her verktøyene som små filmsnutter med kommentarer til. Verktøyene er stort sett bedre måter å utføre visse kjente hverdagsbevegelser på. Verktøyene fungerer både forebyggende og som øyeblikkelig hjelp. La noen verktøy inngå fast om morgenen. En god start på dagen er bra. Fordi de er noe vi uansett må gjøre, sikres kravet om aktivt vedlikehold på en enkel måte.

Trofast innøving og livslang bruk av bevegelsesverktøyene vil minske tvilens forbannelse fordi beslutningskompetansen øker og vedlikeholdes. Betingelsen for å kunne ta – ofte raske – og best mulige valg ut i fra hva som er viktigst i øyeblikket, er å være lærende. Hva må prioriteres nå, hva kan vente? Vi må bevisstgjøre gjennom erfaring at en viss atferd fører til en viss respons for å kunne gjøre endringer i valgene våre, altså være våken for årsak – virkning. Kroppen er en velegnet læringsarena for å lære nettopp dette, det vil si for å lære å lære. Det motsatte er å gå i loop der altfor mye repeterer seg i et eneste uhensiktsmessige surr.

Når ubehagelige symptomer i kropp og hode er påtrengende og livet er vanskelig å håndtere, er selve nøkkelen for læring borte eller kun ustabilt til stede. Å være lærende er nødvendig for å kunne tilpasse seg og påvirke et liv i stadig endring. Begrepet håndtering av livet peker i retning av håndens kritiske plass for å få til endringer. Derfor har hånden hovedrollen i omtrent alle verktøyene våre.

All atferd krever bevegelser og bevegelser krever balanse. God kvalitet i alminnelige bevegelser er det beste vi kan gjøre for å eie en levende læringsnøkkel. Vi har erfart oss fram til visse øremerkete hverdagsbevegelser der et gunstig samspill mellom hender, føtter, balanse og oppmerksomhet tilfredsstiller elementene vi nå vet må til.

Vi er avhengig av takt og rytme i bevegelser. Det gjør innlæring lettere og rytmen åpner for å kunne automatisere god kvalitet i bevegelser. Når vi beveger oss rytmisk, opplever vi mer flyt og letthet i hverdagen. Vi har skjelt til det lille barnet for bedre å forstå hvordan barnet øver og øver på å lære sin læringsnøkkel. Ut fra det har vi spesiallaget et lite verktøy kalt Læringsnøkkelen. Det har vist seg nødvendig for å knekke læringskoden. Når denne kompetansen automatisk ivaretas i balansekrevende hverdagsbevegelser, sier vi at også balansekoden er knekt. Fordi livet leves i bevegelse, er det først da vi opplever god kontroll. Det betyr at vi har mer å gå på før kontrolltap truer.

Se videoklipp

Verktøy 1 - Hverdagsbalanse

Verktøy 2 - Gåregla

Verktøy 3 - V-bevegelse i stående

Verktøy 4 - Håndverktøy

Verktøy 5 - Læringsnøkkelen

Verktøy 6 - Reise seg

Verktøy 7 - Sette seg

Verktøy 8 - Ta opp noe

Verktøy 9 - Rolig tissing

Verktøy 10 - Starten på dagen

Verktøy 11 - Dansende blind gorilla

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.