Videoverktøy

Velkommen til verktøykassa!

Det viktigste med trofast innøving og bruk av bevegelsesverktøyene er å minske tvilens forbannelse slik at beslutningskompetansen øker og vedlikeholdes. Når verktøyene er automatisert og integrert i hverdagsbevegelsene, sier vi at balansekoden er knekt.

Se på filmsnuttene. Prøv gjerne ut de ulike bevegelsesverktøyene, utformet etter mye prøving og feiling i tett samarbeid med dem som sliter med kontroll på livet. Vi er avhengig av takt og rytme i bevegelser for å oppleve den gode flytfølelsen. Det gjenspeiles i verktøyene.

God og stabil arbeidsrytme er en nøkkel for å oppleve kroppslig og mental kontroll. Begrepet arbeidsrytme rommer først og fremst bevegelser. For å lykkes i å være målrettet og effektiv i god flyt, må oppmerksomheten knyttes til oppgaven for å unngå avsporinger og pusten må være en lydig tjener. Klare kommandoord forsterker i tillegg fokus. Slik vil igangsetting og gjennomføring gå lettere. Ubehagelig og angst-skapende tvil og usikkerhet unngås. Alle elementene må inngå i et samarbeid der bevegelsene er sjefen. Grunnleggende for presise og effektive bevegelser er god balanse. Stabil og dynamisk balanse er selve grunnpilaren for oss alle. Det er derfor med god grunn vi må dvele rundt begrepet balanse.

God balanse kan forstås som å føle seg trygg i oppreist posisjon, klar for å gå videre til neste handling – liten eller stor. Fordi god balanse er ferskvare, må den stadig oppdateres. Av den grunn er det genialt å utnytte viktige øyeblikk i hverdagen der balansen naturlig utfordres. Slik unngås problematikken rundt overføring fra spesifikk øving til det virkelige liv. I visse øyeblikk oppdateres det viktige samarbeidet. Når vi sitter, står og går kan samspillet vedlikeholdes ved hjelp av repeterende taktfaste, gjerne diskret, bevegelser.

Vertikale bevegelser (opp og ned) er spesielt interessante fordi vi alle må forholde oss til tyngdekraften. Fordi balansen er dynamisk og ikke statisk, er det ikke alene nok å stå, men kritisk avgjørende hvordan du kommer deg opp i stående posisjon og hvordan du setter deg ned. Avlæring av gamle uvaner krever mange repeteringer, men er så absolutt mulig å få til.

Hendenes viktige rolle i verktøyene våre vil nok overraske mange. Men tenk hvor avhengig vi er av hendene for å utføre handlinger. Tenkning (kognisjon) og hender (handling) henger uløselig sammen. Hjernen er «døv» og «blind» og «forlanger» tydelig tale fra kroppen via bevegelser som gir entydig tolkning. Slurv og unnaluring skaper usikkerhet og rot i hodet.

Verktøyene våre er måter å gjøre alminnelige bevegelser på. Slik sikres mange nok påminninger dersom innsatsen gjøres trofast og disiplinert. Verktøyene fungerer både forebyggende og som øyeblikkelig hjelp. La noen verktøy inngå fast om morgenen. En god start på dagen er bra.

Se videoklipp

Verktøy 1 - Hverdagsbalanse

Verktøy 2 - Grunntakt & Grunnrytme

Verktøy 3 - Gåregla

Verktøy 4 - V-bevegelser i stående

Verktøy 5 - Sette seg

Verktøy 6 - Reise seg

Verktøy 7 - Ta opp noe fra gulvet

Verktøy 8 - Rolig tissing

Verktøy 9 - Starten på dagen

Verktøy 10 - Dansende blind gorilla

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.