Videoverktøy

Velkommen til verktøykassa!

Se på filmsnuttene. Prøv gjerne ut de ulike bevegelsesverktøyene, utformet etter mye prøving og feiling i tett samarbeid med dem som sliter med kontroll på livet. Vi er avhengig av takt og rytme i bevegelser for å oppleve den gode flytfølelsen. Det gjenspeiles i verktøyene.

God og fleksibel balanse er nøkkelen for å oppleve kroppslig og mental kontroll. God balanse kan forstås som å føle seg trygg i oppreist posisjon. Fordi balansen er dynamisk og ikke statisk, er det kritisk avgjørende hvordan du kommer deg opp i stående posisjon (fra sittende, liggende, bøyd posisjon).

I begrepet å knekke balansekoden ligger nettopp en automatisert god måte å utføre vertikale (loddrette) bevegelser på. Fordi vi alle må forholde oss til tyngdekraften, er ned- og opp-bevegelser spesielt interessante. Hendenes udiskutable rolle i disse bevegelsene vil overraske mange. For å ha kontroll begge veger, må hendene ta ansvar som støtte på egen kropp. Hjernen er døv og blind og «forlanger» tydelig tale fra kroppen via bevegelser som gir entyding tolkning. Slurv og unnaluring, skaper usikkerhet og rot i hodet. Fordi verktøyene våre er måter å gjøre alminnelige bevegelser på, sikres både god kvalitet og mange nok påminninger. Verktøyene fungerer både forebyggende og som øyeblikkelig hjelp. La noen verktøy inngå fast i morgenritualet.

I hovedsak er det disse faktorene som går igjen i slurvete utførelser:
a) Hendene brukes ikke som støtte og «sladrespeil» på egen kropp.
b) Synet går ut i rommet for å brukes som balansestøtte og tar inn forstyrrelser.
c) Unngår loddrette skyve/senke - bevegelser, tyr til skråbevegelser.
d) Knytter øving til «sære» øvelser og ikke til alminnelige hverdagsbevegelser.
e) Gjør for få repeteringer slik at god kvalitet ikke blir automatisert.

Kanskje snakker vi om å finne igjen og fornemme vår egen kroppslige indre sang? Når vi beveger oss i rytmisk flyt, lever denne indre sangen på sitt stille vis gjenkjennende inni oss. Men hos alle kan musikken stoppe opp (ved angst, uro, svimmelhet, stress, unormal tretthet, dårlig søvn, hyppige avsporinger osv.). Gode bevegelsesverktøy hjelper oss til å opprettholde flyten i musikken best mulig. Slik unngås lettere opplevelsen av å stå og spinne – som i en loop. Når uhensiktsmessige repeteringer blir hovedregelen, er det ikke rart at mange gir opp.

Les gjerne i håndboka Tvilens forbannelse – knekk balansekoden! for å forstå mer. Noen endringer har skjedd i verktøykassa i tråd med ny fagforståelse og nye praksiserfaringer, men teorigrunnlaget er stabilt.

Se videoklipp

Verktøy 1 - Hverdagsbalanse

Verktøy 2 - Balansekoden, ta opp noe fra gulvet

Verktøy 3 - Gåregla

Verktøy 4 - V-bevegelse i stående

Verktøy 5 - Små håndbevegelser

Verktøy 6 - Reise seg

Verktøy 7 - Sette seg

Verktøy 8 - Rolig tissing

Verktøy 9 - Starten på dagen

Verktøy 10 - Dansende blind gorilla

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.